Balanserar grundfrekvenser i plus- eller minuspolaritet!

Enter Title

Mini Rayonex

Oavsett vilken typ av belastning eller problem som drabbar vår organism, hittar man den mest detekterade obalansen på grundfrekvensen 12,50.

Inom Bio-resonans enligt Paul Schmidt, står frekvensen 12,50 för energi och energi är precis vad kroppen behöver för att möta frekvensstörningar av olika slag. Paul Schmidt upptäckte vikten av denna resonans år 1984.

Mini-Rayonex är utrustad med en dipolantenn som är inställd på grundfrekvensen 12,50 och som har en universell positiv resonans. Mini-rayonex har en effektiv radie på 2 – 3 meter.

Tips för användning: Texten på Mini-Rayonex bör alltid peka uppåt eller bort från kroppen. Om ditt barn bär den runt i skolväskan, till exempel, bör den ligga i påsen med texten uppåt. En Mini-Rayonex i stationär position är mer effektiv om den är inriktad på öst-västlig riktning i enlighet med markeringarna på enheten. Den fungerar bäst om den sköljes under rinnande kallt vatten (kranvatten) i 20 sekunder en eller två gånger i veckan.

Över 100.000 Mini Rayonex enheter är i bruk runt om i världen!

Kontakta info@alltomfrekvensmedicin.se för mer information »

Text/HTML

Test Report

Test Report

Mini-Rayonex

Mini-Rayonex testcertifikat