Balanserar grundfrekvenser i plus- eller minuspolaritet!

Enter Title

TV-Rayex

Arbetar aktivt med att minska de elektromagnetiska fälten från dataskärmen eller TV:n på grundfrekvens 99,50.


Vid användningen av bioresonans vid harmonisering av elektromagnetiska fält,  så används grundfrekvensen 99,50 och om den överförs till organismen tillräckligt länge så återställer den hela regulationen. Men om personen är utsatt för elektromagnetiska fält igen efter harmonisering, kanske för att de arbetar nära en bildskärm, så kommer blockeringen på grundfrekvensen 99,50 att återvända efter en kort tid. Detta gör det nödvändigt att koncentrera sig på den kausala aspekten av det ovan nämnda problemet. En TV-Rayex har en inbyggd dipolantenn som är exakt inställd på grundfrekvensen 99,50. Den arbetar kontinuerligt på det grundläggande frekvensvärdet 99,50, och kan fästas vid dataskärmen eller TV: n för att förminska de elektromagnetiska fält som uppstår.

Finns i färgerna ljusgrå och svart. 


Kontakta Frekvensmedicin för mer information >>

 

 

 

 

 

Text/HTML