Balanserar grundfrekvenser i plus- eller minuspolaritet!

Enter Title

Boken om Bioresonans enligt Paul Schmidt

Det första steget mot ett tillfrisknande behöver inte vara en terapi! Det beror i stället på oss själva, om vi genom att avlägsna störningsfält tar ett första steg mot tillfrisknande respektive mot att hålla vår kropp frisk.

Men hur testar man helheten, om det föreligger en förorsakande belastning genom elektrosmog, geologiska störningszoner, bakterier, virus eller parasiter? Hur ser det ut med syra-bas-balansen? Föreligger det en otillräcklig försörjning med mineralämnen, spårelement eller andra viktiga byggstenar i vår kosthållning? Hur kan man konstatera om vårt livsmedel nummer 1, vattnet, har den kvalitet, som vår kropp verkligen behöver?

I den här boken lär läsaren steg för steg och på ett lättförståeligt sätt känna helhetssynen inom bioresonans enligt Paul Schmidt. Den speciella tyngdpunkten i alla skildringar är att det lästa skall kunna tillämpas på ett säkert sätt i praktiken. Boken förmedlar med många exempel i början baskunskaper om detta förfarande, därefter bygger man vidare på dessa kunskaper, så att läsaren förstår och kan tillämpa testmetodiken och harmoniseringen. 

I överensstämmelse med helhetssynen diskuteras först de redan nämnda orsakssambanden. Sedan behandlar boken de terapeutiska möjligheterna för bioresonans enligt Paul Schmidt. Hit hör tester och harmonisering av energistatus, kroppspolariteterna och chakran. Därefter visar man på lösningar, för att kunna identifiera och kompensera brister i organsystemen. Utförligt presenteras ett förfarande, med vilket man kan ta sig an komplexa sjukdomsbilder. Vidare presenteras ett preparat- och medicintest samt ett allergitest och en harmonisering av allergena ämnen. För att kunna inbegripa kroppsegna substanser som blod, saliv, urin o.s.v. i terapikonceptet, utgörs ytterligare en tyngdpunkt av överförandet av energetiska strukturer till organismen respektive till lämpliga bärarsubstanser som Rayotabs. 

Avslutningsvis behandlas specialområden inom bioresonans enligt Paul Schmidt, som t.ex. akupunktur. Den använder frekvenser för att stärka och lugna meridianpunkterna, den använder inga nålar. Man presenterar också användningen inom veterinärmedicinen, speciellt för hästar och hundar. 

Den här boken kompletteras med en bilaga på över 200 sidor, där man finner nödvändiga listor, tabeller och kopieringsförlagor till arbetet med bioresonans enligt Paul Schmidt. Här finner man t.ex. frekvenstabeller för humanmedicinsk och veterinärmedicinsk användning, check-up-listor, en frekvensatlas över människans kropp, periodsystemets, elementens och sjukdomsalstrares periodsystem, över 30 utarbetade styrplaner för den mänskliga organismen, de 14 meridianerna med bilder av akupunkturpunkterna och tillhörande frekvenser samt mycket annat. 

Boken riktar sig både till medarbetare inom vården och deras patienter och till användare och människor som älskar en mjuk och alternativmedicinsk helhetssyn.


Beställ boken:

Frekvensmedicin Sverige AB
Box 2040
194 02 Upplands Väsby
Tel.: +46 (0)8-590 320 00
Email: info@alltomfrekvensmedicin.se

Utbildnings- och informationsportal

Läs mer på:
www.paul-schmidt-akademie.de.

Vill du få fortlöpande information om våra workshops och våra utbildningar i Sverige. Fyll i kontaktformuläret och skicka din till oss.

Klicka här för att komma till kontaktformulär »

Text/HTMLText/HTML

Ny uppdaterad version, 4:e upplagan av den mycket lärorika boken om Bioresonans enligt Paul Schmidt.

 

Dietmar Heimes
Bio-Resonance According to Paul Schmidt, 544 sidor, 197 bilder, bilaga omfattande mer än 200 sidor, fjärde utgåvan, ISBN: 3-88778-426-3

Pris: 605:- inklusive moms. Frakt tillkommer.